28 สิงหาคม 2022

เหล่ากาชาดจังหวัดตราด เยี่ยมผู้ยากไร้ และมอบรถเข็นวีลแชร์ให้ผู้พิการในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่พร้อมมอบทุนการศึกษาและรถจักรยาน จํานวน 2 คัน

1 min read

เหล่ากาชาดจังหวัดตราด เยี่ยมผู้ยากไร้ และมอบรถเข็นวีลแชร์ให้ผู้พิการในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่พร้อมมอบทุนการศึกษาและรถจักรยาน จํานวน 2 คัน

.วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด / ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางบุณณฎา เทพวรชัย นางฐิติวรดา เทพเสนา นางอมรรัตน์ เอี่ยมสุนทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด โดยมีนางโอกิม ไชยศิริ รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ และคณะกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาด ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดตราดและคณะได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จํานวน 25 ทุน จํานวนทุนละ 1,000 บาท 1,500 บาท และ 2,000 บาท พร้อมรถจักรยาน จํานวน 2 คัน ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ โดยมี นายพงษ์พีระ ประมาณพล ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่รักษาราชการแทนนายอําเภอ กล่าว ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์โรงเรียนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่และนักเรียนเข้าร่วมให้การต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในครั้งนี้ ทั้งนี้ กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ได้มอบรถจักรยาน จํานวน 10 คัน พร้อมมอบทุนการศึกษาอีก จํานวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท จากนั้นนางชุลีพร เตรัตน์ นายเหล่ากาชาดจังหวัดตราดได้กล่าวให้โอวาสแด่นักเรียน
และโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้

มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่เดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดตราด
และอําเภอคลองใหญ่ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ยังได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้พิการยากไร้ ในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จำนวน 2 ราย ที่หมู่ 2 ต.คลองใหญ่ ตามโครงการรถเข็น ปันสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ในการดำรงชีวิตประจำวัน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดตราดและอําเภอคลองใหญ่ ต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.