28 สิงหาคม 2022

ม.เกษตรศาสตร์ ลงนาม MOU กับ วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา (ม่อนกระชาย) สร้างวิชาชีพและความมั่นคงให้แก่ชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่

1 min read

ม.เกษตรศาสตร์ ลงนาม MOU กับ วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา (ม่อนกระชาย) สร้างวิชาชีพและความมั่นคงให้แก่ชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา (ม่อนกระชาย) เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ เกษตร
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ โถงเรือใหญ่ ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้มีการร่วมลงนามจดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการระหว่าง มหา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา (ม่อนกระชาย) เพื่อให้เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ตลอดจนให้ความรู้กับชาวบ้านและชุมชนโดยรอบพื้นที่ ในการทำการเกษตรสมัยใหม่ ให้เกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
นายมนัส มีพงษ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก บริษัท ตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) จำกัด ได้ดำเนินโครงการจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา (ม่อนกระชาย)” ขึ้นภายในพื้นที่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ด้านเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนร่วมสร้างวิชาชีพและความมั่นคงให้แก่ชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่
โดยมี รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายมนัส มีพงษ์ประธานวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา (ม่อนกระชาย) พร้อมด้วย ผศ.ศุภกิตต์ ลายสุนทร หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน และนายปวรัส มีพงษ์ กรรมการวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา (ม่อนกระชาย) เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่าย รวมถึงพันจ่าเอกวิษณุ โตสมบัติ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง/ที่ปรึกษา ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.ชลบุรี เขต 8 อ.สัตหีบ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลพลูตาหลวง ร่วมเป็นสักขีพยาน
รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ให้กับชุมชนในพื้นที่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยจะพัฒนาพื้นที่ ม่อนกระชาย เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตร ให้แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และเป็นศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ ความสามารถด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ของคณาจารย์ และบุคลากรจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตร ที่จะสามารพัฒนาการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี่นวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กอปรกับศักยภาพในด้านพื้นที่ของตลาดน้ำ 4 ภาค (ม่อนกระชาย) ที่มีความพร้อมรองรับในด้านการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าการเกษตร ที่จะสามารถสร้างวิชาชีพให้แก่ชุมชน สร้างความมั่นคงมั่งคั่งและความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้แก่ชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง
ด้วยความร่วมมือ จากหลายภาคส่วนของวิสากิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา (ม่อนกระชาย) นี้ จะส่งผลให้ชุมชนโดยรอบ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.