28 สิงหาคม 2022

พิธีทำบุญตักบาตร โครงการถนนสายวัฒนธรรม พัฒนาคน พัฒนาชาติ ณวัดเทพมงคล อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

1 min read

พิธีทำบุญตักบาตร โครงการถนนสายวัฒนธรรม พัฒนาคน พัฒนาชาติ ณวัดเทพมงคล อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

วัน 25 สิงหาคม 2565
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มี
นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัด นำส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอทำบุญตักบาตร ทอดผ้าป่า และมอบทุนการศึกษา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวก้นบาตรแก่กลุ่มเป้าหมายบริเวณวัดเทพมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพระครูมงคลวรวัตร เจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำพระภิกษุ จำนวน 44 รูป ออกบิณฑบาตและให้ศิลให้พรแก่พุทธศาสนิกชน โดยมีพระพิพัฒน์ชิโรภาส ผู้อำนวยการพุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจาร์ยป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นที่ปรึกษาโครงการถนนสายวัฒนธรรม ข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นางอัมพวัน แสงทอง พัฒนาการอำเภอ นายฎฐกฤต กาษี ท้องถิ่นอำเภอ นำข้าราชการ พุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของเป็นสาธารณะกุศล ตามโครงการถนนสายวัฒนธรรม ข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ โดยพระสงฆ์จะนำสิ่งของในบาตรกลับวัดไปเฉพาะที่อยู่ในบาตร ที่เหลื่อนั้นจะแพคใส่ถุงมอบให้กับผู้ยากไร้ อนึ่งมีการมอบสิ่งของเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนยังมี
นายณัฐพงศ์ ตั้งสกุลกุลวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ จัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี จัดหาสิ่งของเพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีรายการแบ่งปันดังนี้

1.ข้าวก้นบาตร จำนวน 59 ถุง มอบให้ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
2.ถุงยังชีพ/ชุดเสื้อผ้า จำนวน 59 ชุด จากกองทุนผ้าป่า มอบให้ผู้ไม่มีความมั่นคงด้านอาหารและที่อยู่อาศัย
3.ทุนการศึกษา จำนวน 8 ทุน จากนายอำเภอและนางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส มอบแก่นักเรียน
ทั้งนี้อำเภอในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ จะได้นำหลักการนี้ไปดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกตำบลหลังจากนั้นจิตอาสาตำบลบุ่ง และสมาชิก อส. ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดเทพมงคล คณะส่วนราชการได้เยี่ยมชมและอุดหนุนสิ้นค้าโอทอป สิ้นค้าจากโคกหนองนา ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ที่วางจำหน่ายในบริเวณวัดเทพมงคล ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม ผู้มาร่วมในโครงการต่างก็กราบขอบพระคุณเจ้าของโครงการและทุกท่านที่มา มีส่วนร่วมซึ่งสร้างความสมัครสมานสามัคคีสร้างความอบอุ่นสร้างกำลังใจ ให้ซึ่งกันและกัน เป็นโครงการที่แบ่งปันให้ความอบอุ่นทั้งกายและใจ

ภาพ/ข่าว..ประวัตินิธิเตชะยศสกุล. รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.