28 สิงหาคม 2022

ตำรวจ.โชคชัย เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ หลังพบการแพร่ระบาดในพื้นที่

1 min read

ตำรวจ.โชคชัย เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ หลังพบการแพร่ระบาดในพื้นที่

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ วัดปอพราน ม.1 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 ได้เดินทางมาเป็นประธาน เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2565 โดยโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน -สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้มีการคัดเลือกบ้านใหม่หัวสะพาน ม.16 เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย เนื่องจากมีการแพร่ระบาดยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีการออกบูธอาชีพ จากหลากหลายสาขาอาชีพ พร้อมทั้งการแสดงการยุทธวิธีการใช้ไม้ง่ามในการปราบปรามผู้ที่คุ้มคลั่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีพ.ต.อ.บุญโปรด ประเสริฐศักดิ์ผกก.สภ.โชคชัย,พ.ต.ท.รัฐวิชญ์ อนันต์ดิลกฤทธิ์ รอง.ผกก.ป.สภ.โชคชัย,นายธรรมธรรศ ทองสำโรง นายอำเภอโชคชัย,นายวชิรญาณ์ มนต์กระโทก นักวิซาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.โชคชัย ให้การต้อนรับ
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงนตำรวจแห่งชาติได้กำหนดแผนด้านการป้องกันยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกัน มีทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาและชับเคลื่อนส่งต่อไปยังกลไกหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการอย่างอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจภายใต้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนั้น การดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติการสร้างอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน การปรับระบบนิเวศสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพในการบำบัดรักษา ฟื้พื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียมบ้านใหม่หัวสะพาน หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

ภาพ/ข่าว อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.