28 สิงหาคม 2022

ผบ.ทร. ร่วมประชุม ผบ.ทร.อาเซียน ณ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรง ของกองทัพเรืออาเซียน

1 min read

ผบ.ทร. ร่วมประชุม ผบ.ทร.อาเซียน ณ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรง ของกองทัพเรืออาเซียน

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. และคณะ เข้าร่วมการประชุม ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 16 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในห้วง 21-23 สิงหาคม 2565 ตามคำเชิญ ของ ทร.อินโดนีเซีย ในฐานะเจ้าภาพ
โดยในการประชุม ได้มีการบรรยายสถานการณ์ ความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค ซึ่งจากสถิติเห็นได้ชัดว่าภัยคุกคามทางทะเลมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผบ.ทร. ประเทศต่างๆ ซึ่งในภาพรวม เห็นว่า กองทัพเรืออาเซียน ควรจะมีความร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในการนี้ ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติต่างๆ ในรอบปี รวมถึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำ Road map ทร.อาเซียน ในวงรอบ 8 ปี (ปี 67- 75) เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรง ของกองทัพเรืออาเซียนในอนาคต อย่างต่อเนื่อง
การประชุมในครั้งนี้ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร.ได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายจากภัยคุกคามทางทะเล และอิทธิพลของประเทศต่างๆ ต่ออาเซียน และเน้นย้ำการสร้างความเข้มแข็ง ในกรอบของการไว้เนื้อเชื่อใจกัน (Mutual thrust) บนผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit) และการยอมรับนับถือซื่งกันและกัน (Mutual respect) และเน้นย้ำว่า “จะไม่มีชาติใดปลอดภัย หากมีชาติใดชาติหนึ่งไม่ปลอดภัย ”
ในโอกาสเดียวกันนี้ ผบ.ทร.ได้หารือ ทวิภาคี กับ ผบ.ทร.ประเทศต่างๆ อีกด้วย ซึ่งในภาพรวมในปี งป.65 นี้ ผบ.ทร.ได้มีการหารือทวิภาคีกับ ผบ.ทร.อาเซียน ครบทุกประเทศแล้ว โดยในภาพรวม ทร.อาเซียน เห็นพ้องต้องกันในการที่จะขยายความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ ทั้งในเรื่องการเยี่ยมเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูง การเยี่ยมเยือนของเรือรบ การฝึก รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ของกำลังพลในทุกระดับ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพเรืออาเซียนต่อไป

ในการนี้ คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ ภรรยา ผบ.ทร.
อาเซียน ตามคำเชิญของเจ้าภาพ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันอีกด้วย
ซึ่งในภาพรวมนับได้ว่า การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยเฉพาะในแง่ของการร่วมกันกำหนดอนาคตของกองทัพเรืออาเซียน และการปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งจะนำไปสู่การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของกองทัพเรือ ประเทศต่างๆ ในอาเซียน
ทั้งนี้ ในการ ประชุม ผบ.ทร. อาเซียนครั้งต่อไป มีกำหนดจัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในห้วงเดือน พ.ค. 66 โดยจะมีการฝึกพหุภาคี ทร.อาเซียน (AMNEX) และการสวนสนามทางเรือร่วมด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.