28 สิงหาคม 2022

นครนายก-โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดนครนายก เพื่อการเพิ่มทักษะเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดนครนายกสู่อาชีพที่ยั่งยืน

1 min read

นครนายก-โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดนครนายก เพื่อการเพิ่มทักษะเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดนครนายกสู่อาชีพที่ยั่งยืน

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมจันทรา รีสอร์ท ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก นายสมชาย จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดนครนายก โดย นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิทยากร และเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดนครนายก เข้าร่วมโครงการฯโดยพร้อมเพรียง ภายในงาน เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงควายงาม ได้นำควายสวยงาม ราคาหลักล้านมาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม และได้ถ่ายรูปกับควายงามอย่างใกล้ชิด ซึ่งการประชุมสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 สิงหาคม 2565 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง และระหว่างเกษตรกรกับผู้มีประสบการณ์สูงเรื่องการจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบือตลอดจนเทคโนโลยีการเลี้ยงกระบือจากนักวิชาการ และเพื่อพัฒนาทักษะและขีดความสามารถเกษตรกรในอาชีพการเลี้ยงกระบือ พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเรียนรู้แนวทางการใช้ประโยชน์จากกระบือประจำถิ่น ขับเคลื่อนให้จังหวัดนครนายกเป็นแหล่งผลิตกระบือพันธุ์ดีในภูมิภาคตะวันออกในการปรับเปลี่ยนวิถีการเลี้ยงกระบือสู่ระบบธุรกิจ นอกจากนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกยังได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงกระบือ มาให้ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดนครนายก

ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือของจังหวัดนครนายกประมาณ 1,127 ราย มีจำนวนกระบือประมาณ 14,701 ตัว ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงควายจังหวัดนครนายกภายใต้แนวคิด”กระบืองามนายก”โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรต้นน้ำให้มีขีดความสามารถ ทักษะ องค์ความรู้ การเลี้ยงกระบือแบบคิดใหม่ ทำใหม่ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือเป็นเกษตรกรมืออาชีพสามารถบริหารจัดการฟาร์มกระบือที่เป็นโมเดลสร้างผลผลิตกระบือที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดในขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งการอนุรักษ์กระบือประจำถิ่นของจังหวัดนครนายกที่มีการสืบค้นอัตลักษณ์”กระบืองามนายก”เพื่อใช้ประโยชน์ในทางอนุรักษ์และธุรกิจสร้างรายได้สร้างทางเลือกอาชีพ สร้างมิติการท่องเที่ยวเชิงเกษตร”วิถีคนวิถีควาย”ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่ไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างอื่นได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดมาให้ความสำคัญกับอาชีพฟาร์มเลี้ยงกระบือ เนื่องจากพืชอาหารสัตว์หลากหลาย และวัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตรที่สามารถนำมาเป็นอาหารเลี้ยงกระบือ เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและสามารถลดมลภาวะจากการเผาตอซังข้าว รวมถึงหากได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงที่ถูกต้อง จะสามารถเพิ่มศักยภาพให้จังหวัดนครนายกเป็นแหล่งผลิตกระบือคุณภาพในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย และการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือในจังหวัดนครนายกเข้าร่วมจำนวน 100 ราย

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.