3 สิงหาคม 2022

จ.จันทบุรีจัดประชุมกรรมการเจ้าหน้าที่หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 38 เตรียมลงพื้นที่เดือนกันยายน 2565

1 min read

จ.จันทบุรีจัดประชุมกรรมการเจ้าหน้าที่หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 38 เตรียมลงพื้นที่เดือนกันยายน 2565

เพิ่มทักษะการเรียนรู้ และฝึกการทำงานร่วมกับชาวบ้าน ในชนบทเกิดจิตสำนึกที่จะบริการรับใช้ประชาชน
วันนี้ ( 2 ส.ค.65) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานประชุม “ หลักสูตรนายร้อยตำรวจ ฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในปีการศึกษา 2565 โดยมีนายตำรวจ พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จากการประเมินผลโครงการโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอีกหลายสถาบัน พบว่า โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง กล่าวคือ ลักษณะอำนาจนิยมในตัวนักเรียนนายร้อยตำรวจลดน้อยลง นักเรียนนายร้อยตำรวจมีความเข้าใจและเห็นใจชาวบ้านในชนบทมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงาน เพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวว่ายากลำบากแค่ไหน และจากการประเมินผล ด้านทัศนคติของพ่อแม่สมมุติ และประชาชนในพื้นที่ พบว่ามีความพอใจในโครงการนี้ และมีความเชื่อมั่นว่าจะสร้างตำรวจที่ดีให้กับประชาชนรวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของตำรวจให้ดียิ่งขึ้น จากความสำเร็จของการดำเนินงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จึงได้กำหนดให้โครงการดังกล่าวบรรจุ ในภาคการฝึกหลักสูตรพิเศษของนักเรียนนายร้อยตำรวจมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ ดำเนินการฝึกเป็นรุ่นที่ 38 รวมทั้งสิ้น 274 นาย

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดหลักสูตรนี้ เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ ได้มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกการทำงานร่วมกับชาวบ้าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนายร้อยตำรวจเกิดจิตสำนึกที่จะผดุงความเป็นธรรม ในกลุ่มประชาชน ผู้ยากไร้ และไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชน เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ ได้มีโอกาสศึกษาสังคมแบบชาวบ้านในชนบทและเกิดจิตสำนึกที่จะบริการรับใช้ประชาชน และเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องที่ ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านและตำบล ที่ออกไปฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท โดยใช้ระยะเวลาในการฝึก ระหว่างวันที่ 2 – 16 กันยายน 2565

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.