28 กรกฎาคม 2022

ยโสธร”อบต.ห้วยแก้ง จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และแนวทางป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์”

1 min read

ยโสธร”อบต.ห้วยแก้ง จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และแนวทางป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์”

เวลา09.00-16.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายจักรกฤษณ ศรีวะรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ แก่ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล โดยมีนางสิริกร ภาคแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำห้วยแก้งเป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
นายจักรกฤษณ ศรีวะรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เผยว่า โครงการเสริมสร้างความรู้และแนวทางป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนที่มีโอกาส ไต้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ดี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งเสริมความรู้แก่แรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบในการจ้างงาน การถูกหลอกหลวงและชักจูงให้เข้าสู่ขบวนการการค้ามนุษย์ทั้งรูปแบบของผู้เสียหายและผู้กระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์,

ด้านการป้องกันการถูกหลอกลวงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ ตลอดจนเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีร้อยตำรวจเอกวิศาล ศรีแก่นจันทร์ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรกุดชุม และนางสาวพัชรา สนามพล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผู้เข้าร่วมอบรมฯ จะได้นำความรู้ความสามารถประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับในวันนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น อีกด้วย

///พลากร แก้วขวัญข้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.