27 กรกฎาคม 2022

นครนายก – สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก จัดโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

1 min read

นครนายก – สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก จัดโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทรางวัล ดังนี้ 1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลชนะเลิศ ได้แก่บ้านบึงหลุมบัว หมู่ที่ 3 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ 2.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธนู พานทอง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง ดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสมพร บัวสุข หมู่ที่ 6 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี 3. กลุ่ม

/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวัดโบสถ์การ้อง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก 4. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศ ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่1036/2565 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และได้ดำเนินการตรวจประเมินผลกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 และ 27 มิถุนายน 2565 ณ ที่ตั้งหมู่บ้านเป้าหมายของทุกอำเภอ โดยมี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินดังกล่าว

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.