25 กรกฎาคม 2022

จ.จันทบุรี สำรวจ ติดตามพื้นที่ตลอดคลองน้ำใสหลังดำเนินกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการเป็นตัวอย่างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

1 min read

จ.จันทบุรี สำรวจ ติดตามพื้นที่ตลอดคลองน้ำใสหลังดำเนินกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการเป็นตัวอย่างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้ ( 22 ก.ค. 65 ) ที่ บริเวณสะพานนาฎศิลป์ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะทำงาน โครงการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสที่บูรณาการหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชนลงเรือสำรวจคลองน้ำใส ประเมิน ติดตามความคืบหน้าการป้องกัน และแก้ปัญหาปัญหาน้ำรอการระบาย น้ำเอ่อล้นตลิ่ง น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ริมคลองน้ำใส ฝั่งตะวันตกของอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดกิจกรรมแสดงพลังถึงความจงรักภักดีในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจะมีการพัฒนา ฟื้นฟู ปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะริมคลองน้ำใสให้สวยงาม สะอาดตา มีการปลูกต้นไม้สวยงาม กำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อใช้พื้นที่ริมคลองให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที่พักผ่อน และเปิดช่องทางน้ำให้ไหลสะดวกป้องกันปัญหาฝนตกน้ำรอการระบาย น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน ทั้งนี้ที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนร่วมกันพัฒนา ฟื้นฟู

และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสมาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มโครงการอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาและจากการบูรณาการตั้งใจ รวมจิตใจของทีมงานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผลสำเร็จ ปัจจุบันคลองน้ำใสเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นโครงการตัวอย่างของจังหวัดจันทบุรีที่มีการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาไม่ใช่ทำแบบผักชีโรยหน้า สร้างภาพ หรือหวังทำงานเพื่อเอาผลงานไปรายงานจึงถือเป็นตัวยอย่างความสำเร็จที่จะได้ขยายผลไปยังอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.