20 กรกฎาคม 2022

นครนายก – คณะสงฆ์ อ.บ้านนา จัดโครงการอบรมถวายความรู้พระนวกะ ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

1 min read

นครนายก – คณะสงฆ์ อ.บ้านนา จัดโครงการอบรมถวายความรู้พระนวกะ ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะสงฆ์อำเภอบ้านนา โดย พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา เจ้าอาวาสวัดช้าง ร่วมกับ เจ้าคณะพระสังฆาธิการอำเภอบ้านนา จัดโครงการอบรมถวายความรู้พระนวกะ (พระผู้บวชใหม่) ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านนา ประจำปี 2565 ณ วัดกุฎิเตี้ย ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ พระภิกษุผู้เข้ารับการอบรม จากนั้น พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา กล่าวถวายรายงานการจัดอบรม พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระนวกะ และญาติโยมที่มาร่วมถวายภัตตาหาร ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ด้วยคณะสงฆ์อำเภอบ้านนา ได้จัดการอบรมถวายความรู้พระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านนา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 รวม 3 วัน ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูรัตนธรรมประยุต เจ้าคณะตำบลอาษา เจ้าอาวาสวัดกุฏิเตี้ย ให้ความอุปถัมภ์สถานที่ในการจัดอบรมพระนวกะ โดยมีพระนวกะจาก 8 ตำบล 50 วัด 6 สำนักสงฆ์ ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านนา จำนวน 96 รูป

เข้ารับการอบรมและปฎิบัติธรรมในครั้งนี้
ปัจจุบันพระภิกษุที่อุปสมบทตามประเพณีเข้ามาในพระพุทธศาสนาส่วนมากจะบวชแค่ 7 วัน 15 วัน ฉะนั้นเพื่อให้พระภิกษุที่บวชอยู่จำพรรษา ได้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์อำเภอบ้านนาได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดฝึกอบรมเสริมความรู้และปฏิบัติกรรมฐานแก่พระนวกะขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับข้อวัตรปฏิบัติให้แก่พระนวกะได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา และศึกษาด้านศาสนพิธี ที่พระนวกะควรรู้และนำไปปฏิบัติ และเป็นการสร้างศาสนทายาทในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.