19 กรกฎาคม 2022

จ.จันทบุรีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุน กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่า ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาครวม 1,057,172 บาท

1 min read

จ.จันทบุรีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุน กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่า ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาครวม 1,057,172 บาท

วันนี้ ( 19 ก.ค. 65) ที่วัดโค้งสนามเป้า ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประทานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุน ”กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่าจังหวัดจันทบุรี” และมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการคหบดี ภาคีเครือข่าย ร่วมพิธี และมีพระราชธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้าเป็นประธานสงฆ์ ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่บนพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยที่ผ่านมาประชาชนได้รับผลกระทบจากการที่มีช้างป่าออกมาหากินในพื้นที่รอยต่อระหว่างพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์กับพื้นที่การเกษตรของประชาชน รวมถึงบริเวณพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนเส้นคมนาคม จึงทำให้เกิดเป็นปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าเนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่ช้างป่าเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตร ทำลายทรัพย์สิน รวมถึงทำร้ายประชาชนในพื้นที่จนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง จังหวัดจันทบุรีจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่าจังหวัดจันทบุรีขึ้นในห้อง 2 ปี

ที่ผ่านมา ประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรีจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่าจังหวัดจันทบุรีขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากช้างป่าในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือเสียหายแก่ทรัพย์สินต่างๆ เพื่อช่วยเหลืออาสาสมัครชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ โดยสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เท่าที่จำเป็น รวมถึงการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มกรณีอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บจากการที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือกรณีอื่น ๆ ในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากองละ 999 บาทและจะได้รับเหรียญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ระลึกในการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ว่าการอำเภอมะขาม ซึ่งผ่านพิธีปลุกเสกในพิธีเดียวกันกับเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “รุ่นเดชบูรพาพยัคฆ์” เป็นที่ระลึกและครั้งนี้ได้ยอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่าจังหวัดจันทบุรี รวม 1,057,172 บาท

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.