14 กรกฎาคม 2022

จ.จันทบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ศพจ.อำเภอเมืองหลังสแกนรีเอ็กซเรย์พบข้อมูลเหลือ 23 ครัวเรือน จาก ข้อมูลเก่า 459 ครัวเรือน

1 min read

จ.จันทบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ศพจ.อำเภอเมืองหลังสแกนรีเอ็กซเรย์พบข้อมูลเหลือ 23 ครัวเรือน จาก ข้อมูลเก่า 459 ครัวเรือน

วันนี้ ( 12 ก.ค.65 ) นายอลงกรณ์ แอร์คะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปลัดอาวุโสอำเภอเมือง พัฒนาชุมชน เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้เดือดร้อนให้ตรงจุด โดยครั้งนี้เป็นการประชุมสรุปภาพรวมของอำเภอเมืองจันทบุรี ที่มีข้อมูลเป้าหมายเบื้องต้นที่กรอกไว้ในระบบ TPMAP ปี 2565 จำนวน 459 ครัวเรือน 1,544 คน แต่เมื่อคณะกรรมการระดับอำเภอลงพื้นที่ตรวจสอบ รีเอ็กซเรย์เช็คข้อมูลอย่างเข้มข้นรอบด้านเพื่อป้องกันการช่วยเหลือซ้ำซ้อน และเป็นไปตามเกณฑ์ผลประกฎว่าหลายร้อยครัวเรือไม่ตกเกณฑ์ คงเหลือครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์เพียง 23 ครัวเรือน 43 ราย แยกเป็นมิติด้านรายได้ 19 ครัวเรือน 30 คน /มิติด้านความเป็นอยู่ 6 ครัวเรือน 11 คน และมิติด้านการศึกษา 2 ครัวเรือน 2 คน ซึ่งคณะกรรมการ ศจพ.อำเภอได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหา 5 ครัวเรือน ย้ายออกจากพื้นที่ 1 ครัวเรือน ในลำดับต่อไปทาง ศพจ.อำเภอเมืองจะได้สรุปรายงานเพื่อให้คณะกรรมการ ศพจ.จังหวัดได้ทราบและพิจารณาหารแนวทางแก้ไขข้อมูลเพื่อให้เป็นจริงถูกต้องตามปัจจุบันที่สุด

ทั้งนี้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “แก้จนคนจันท์ change for good” เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการ เพื่อให้บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 ได้รับการแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาเบื้องต้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีเป้าหมายในการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “แก้จนคนจันท์ Change For Good” มีเป้าหมายในปี 2565 จำนวน 4,357 ครัวเรือนเบื้องต้นมีการสำรวจครัวเรือนที่ต้องการความช่วยเหลือและบันทึกข้อมูลในระบบ Logbook TPMAP จำนวน 4,461 ครัวเรือนครอบคลุม 10 อำเภอ เป็นปัญหาที่ครอบคลุม 5 มิติคือ มิติด้านรายได้ / มิติด้านความเป็นอยู่ / มิติด้านสุขภาพ / มิติด้านการศึกษา และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ ซึ่งจังหวัดจันทบุรีจะได้จะได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาลให้แล้วเสร็จบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนขจัดปัญหาความยากจน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.