12 กรกฎาคม 2022

จันทบุรีประชุมสรุปผลการดำเนินงานบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ท้องที่พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส ผลสำเร็จของการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผลสำเร็จ

1 min read

จันทบุรีประชุมสรุปผลการดำเนินงานบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ท้องที่พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส ผลสำเร็จของการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผลสำเร็จ

วันนี้ ( 12 ก.ค.65 ) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานประชุม คณะกรรมการ พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสจังหวัดจันทบุรี เพื่อสรุป ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ประเมินสถานการณ์และวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหากรณีฝนตกหนักน้ำรอการระบาย น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมคลองน้ำใสซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนร่วมกันพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสมาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มโครงการอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาและจากการบูรณาการตั้งใจ รวมจิตใจของทีมงานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผลสำเร็จ ปัจจุบันคลองน้ำใสเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นโครงการตัวอย่างของจังหวัดจันทบุรีที่มีการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาไม่ใช่ทำแบบผักชีโรยหน้า สร้างภาพ หรือหวังทำงานเพื่อเอาผลงานไปรายงานจึงถือเป็นตัวยอย่างความสำเร็จที่จะได้ขยายผลไปยังอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีต่อไป และในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

จังหวัดจันทบุรีจะรวมใจทุกภาคส่วนเป็นการรวมพลังครั้งใหญ่อีกครั้งเพื่อเก็บรายละเอียดอีกครั้ง และในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 จะรวมพลังชาวจันทบุรีทุกภาคส่วนแสดงพลังถึงความจงรักภักดีในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจะมีการพัฒนา ฟื้นฟู ปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะริมคลองน้ำใสให้สวยงาม สะอาดตา มีการปลูกต้นไม้สวยงาม กำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อใช้พื้นที่ริมคลองให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที่พักผ่อน และเปิดช่องทางน้ำให้ไหลสะดวกป้องกันปัญหาฝนตกน้ำรอการระบาย น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.