11 ธันวาคม 2022

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้แก่ประชาชนลดผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ

1 min read

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้แก่ประชาชนลดผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ

วันนี้ ( 8 ก.ค.65 ) ที่ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนย่อยที่ 10 เทศบาลเมืองจันทบุรี เนินเอฟเอ็ม นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือการบูรณาการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทจังหวัดจันทบุรี และเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรีหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร โดยนางศรีวรรณ ประเสริฐทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี กล่าวว่าการฝึกอบรม พัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรีภายใต้แนวคิด “สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหลังโควิด-19” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยสำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน/ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / เทศบาลเมืองจันทบุรี และเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นซึ่งครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรช่างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร ดำเนินการระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาช่างชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย รามถึงต่อยอดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหลังโควิด-19 ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันภายในชุมชน มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 44 คน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.