10 ธันวาคม 2022

เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบบ้านโครงการบ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565

1 min read

เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบบ้านโครงการบ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565

วันนี้ ( 7 ก.ค.65 ) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จะนำคณะกรรมการเหล่ากาชาด / แม่บ้านมหาดไทย / หัวหน้าหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ร่วมพิธี มอบบ้าน และ ถุงยังชีพตามโครงการ บ้านรัฐร่วมราษฎร์กาชาดร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 แก่ครอบครัวนายทองขัน คลองโป่งเกตุ บ้านเลขที่ 5/2 หมู่ที่ 13 บ้านกลาง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีคำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย ที่ยังมีผู้ยากไร้หรือกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถดูแลปรับปรุงบ้านพักให้มั่นคงแข็งแรงหรือถูกสุขลักษณะได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาดังกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จึงได้จัดทำโครงการบ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ ก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 ขึ้น เป็นการก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 200,000 บาท ซึ่งนอกเหนือจากงบประมาณที่เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีสนับสนุนแล้ว ยังได้รับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ จากหลายภาคส่วนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน อาทิ ทหาร ตำรวจ ต.ช.ด. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลโป่งน้ำร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมมือกันดำเนินการก่อสร้างบ้าน ตั้งแต่ขุดหลุม ตั้งเสาบ้าน ผสมปูน มุงหลังคา ก่อผนัง และทาสี รวมทั้งสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม จนการก่อสร้างบ้านเสร็จสมบูรณ์ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะกรรมการเหล่ากาชาด / แม่บ้านมหาดไทย / หัวหน้าหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหมอนกระดูกทับเส้นประสาทและเป็นผู้ยากไร้ เปราะบาง ครอบครัวยากจน ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีร่วมกับอำเภอโป่งน้ำร้อนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนปรับปรุงบ้านเลขที่ 3/35 หมู่ 8 บ้านเครือหวาย ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อนให้มีสภาพแข็งแรงมั่นคงเพื่ออยู่อาศัยแทนบ้านเดิมที่ชำรุด

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.