3 ธันวาคม 2022

ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีจัดอบรมเครือข่ายประกันสังคมยกระดับบทบาทหน้าที่ของแกนนำเครือข่ายประกันสังคมเพิ่มศักยภาพเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40

1 min read

ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีจัดอบรมเครือข่ายประกันสังคมยกระดับบทบาทหน้าที่ของแกนนำเครือข่ายประกันสังคมเพิ่มศักยภาพเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40

วันนี้ ( 6 ก.ค.65 ) ที่ห้องประชุม 9 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี นายนิเวศน์ หาญสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม เพื่อยกระดับบทบาทหน้าที่ของแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ในฐานะตัวแทนขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบในระดับพื้นที่ เพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคมมาตรา 4- สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมาย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ในการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคม สู่แรงงานนอกระบบ ในระดับพื้นที่โดยตรง ทั้งนี้ นางกิตติมา วิญญูวิจิตร ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีกล่าวรายงานว่า การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยรัฐต้องสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม กับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” กระทรวงแรงงานจึงกำหนดนโยบายสำคัญ”มาตรการส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันทางสังคม สู่แรงงานนอกระบบ ” โดยสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง”การสร้างเครือข่ายในการให้บริการประกันสังคมทุกด้าน ประสานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการเป็นที่พึงพอใจ”

โดยมุ่งเน้นการยอมรับ เชื่อมั่น และไว้วางใจจากการดำเนินงานที่ผ่านมา เครือข่ายประกันสังคมในระดับพื้นที่นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมภาคสมัครใจ มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองประกันสังคมทั่วไทย เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยทำงานและวัยเกษียณสำนักงานประกันสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ที่มีผลงานในเชิงประจักษ์ BesPractice จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี มีผู้ประกันตน มาตรา 40 จำนวน 38,200 คน และมีเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 4• จำนวน 90 คน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.