6 ธันวาคม 2022

นครราชสีมา – คนนับหมื่นแห่วิ่งมาราธอนบนสะพานลอยฟ้ามอเตอร์เวย์ลำตะคลอง พร้อมชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดในประเทศ

1 min read

นครราชสีมา – คนนับหมื่นแห่วิ่งมาราธอนบนสะพานลอยฟ้ามอเตอร์เวย์ลำตะคลอง พร้อมชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดในประเทศ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(มทร.อิสาน) สมาคมศิษย์เก่า(มทร.อิสาน) สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครราชสีมา จัดงานวิ่ง“โคราชมอเตอร์เวย์ลำตะคอง ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน”ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 จังหวัดนครราชสีมา ช่วงอำเภอปากช่อง-อำเภอสีคิ้ว โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันนับหมื่นคน ใน 3 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ 1.ประเภท เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 5 กม. 2.ประเภท Fun runX มินิมาราธอน 13.6 กม. และประเภทซุปเปอร์ฮาฟล์มาราธอน 25 กม. โดยมี นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง กล่าวเปิดการแข่งขันและปล่อยตัวนักวิ่งประเภทซุปเปอร์ฮาฟล์มาราธอน 25 กม. ในเวลา 04.45 น. ประเภท Fun runX มินิมาราธอน 13.6 กม. โดยมี นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและปล่อยตัวนักวิ่ง ในเวลา 05.00 น. และประเภท เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 5 กม. ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีร่วมปล่อยตัวนักวิ่ง ในเวลา 06.00 น. ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก และในเวลา 05.25 น. รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน อาจารย์ ดร.จิณณพัต โรจนวงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้อัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นสู่เวทีสำหรับนักวิ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ชาย – หญิง) ประเภทซุปเปอร์ฮาฟล์มาราธอน 25 กม. และประเภท Fun runX มินิมาราธอน 13.6 กม.

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน เปิดเผยว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และนับเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่ง ที่พระราชทานถ้วยรางวัลในการแข่งขัน งานวิ่ง“ โคราชมอเตอร์เวย์ลำตะคอง ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ”รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฯ ในครั้งนี้ และได้เป็นผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งก็ต้องแสดงความยินดีกับผู้ชนะที่ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ ซึ่งเชื่อได้ว่าท่านจะรู้สึกปลื้มปิติและถือเป็นเกียรติประวัติแก่ท่านและครอบครัวที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งรายได้จากการจัดการแข่งขัน จะนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดงานอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศประเภทซุปเปอร์ฮาฟล์มาราธอน 25 กม.(ชาย-หญิง) และประเภท Fun runX มินิมาราธอน 13.6 กม. (ชาย-หญิง) ซึ่งได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานฯ มอบแด่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ดังนี้
1. ประเภทซุปเปอร์ฮาฟล์มาราธอน 25 กม.
– ชนะเลิศอันดับ 1 (ชาย) ได้รับถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเหรียญรางวัล ได้แก่ คุณอริสมร ภูขลัง
จาก Active Peak
2. ชนะเลิศอันดับ 1 (หญิง) ได้รับถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเหรียญรางวัล ได้แก่ คุณมนเทียน ฟราวี่ จาก กลุ่มนักวิ่งขาเลาะอุบลฯ
3. ประเภท Fun runX มินิมาราธอน 13.6 กม.
– ชนะเลิศอันดับ 1 (ชาย) ได้รับถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเหรียญรางวัล ได้แก่ นายวุฒิภัทร พานิชนอก
จาก โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)
– ชนะเลิศอันดับ 1 (หญิง) ได้รับถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเหรียญรางวัล ได้แก่ นางสาวไอศิกา แก้วยงกฎ

สำหรับงานวิ่ง “โคราชมอเตอร์เวย์ลำตะคอง ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 จังหวัดนครราชสีมา ช่วงอำเภอปากช่อง-อำเภอสีคิ้ว เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย สมคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ในการปรับปรุงห้องประทับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ทั้งเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมถึงเพื่อใช้ในกิจกรรมทางกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาและถนนมอเตอร์เวย์เส้น บางปะอิน-นครราชสีมา ประตูสู่อีสานที่สวยที่สุดในประเทศไทย

ภาพข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา /061-0589969

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.