3 ธันวาคม 2022

ผวจ.ชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี

1 min read

ผวจ.ชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ตามที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ กรมการปกครอง รุ่นที่ 1 โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการบูรณาการในระดับพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างต้นแบบการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจน และรองรับภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอนำร่อง เป็นต้นแบบความสำเร็จ นำไปสู่การขยายผลพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ยึดหลักทฤษฎีใหม่ สู้ทุกวิกฤต พัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความยั่งยืนต่อไป

สำหรับ การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสาพระราชทาน อาทิ ขุดคลองไส้ไก่ ปลูกต้นไม้ และคุมดินต้นไม้ บริเวณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง และจะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติและประชาชน เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.