1 ธันวาคม 2022

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพเสริมสร้างรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

1 min read

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพเสริมสร้างรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ เสริมสร้างรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา (ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา)
เมื่อ 28 มิ.ย.65 ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ จัดกิจกรรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา (ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา) ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง รวมถึงการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ ในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศก้าวหน้าไปอย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้ความรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรกรปลอดภัย ก้าวไกลสู่เกษตรอินทรีย์” การเยี่ยมชมโครงการประมง พร้อมชมสาธิตการเพาะพันธ์ปลา และการเลี้ยงปลา การเยี่ยมชมการสาธิตการทำปุ๋ยหมักน้ำ และหมักแห้ง สำหรับเกษตรอินทรีย์ และการเยี่ยมชมชมแปลงสาธิต โคก หนอง นา ,นาอินทรีย์ โดยมีวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถ บรรยายให้ความรู้ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมทำกิจกรรมการทำเกษตรปลอดภัย ตามปรัชญาเกษตรกรปลอดภัย ก้าวไกลสู่เกษตรอินทรีย์ รวมไปถึงการเยี่ยมชมการเพาะพันธ์ปลา อีกด้วย

#รวมใจภักดิ์รักชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองทัพเรือเพื่อชาติและประชาชน
#ทัพเรือภาคที่1

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.