5 ธันวาคม 2022

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กับบริษัท ไทยแซมซุง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

1 min read

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กับบริษัท ไทยแซมซุง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ณ อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ บริษัท ไทยแซมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยมี ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นำคณะครู อาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ นายจักรกฤษณ์ ศรีเงินยวง รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยแซมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และคณะ
ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวว่า บริษัท ไทยแซมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญและแสดงจุดยืนที่จะสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกอาชีพให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาให้มีพัฒนาการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของสถานประกอบการ ตามวัตถุประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้ เพื่อประสานงานความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของสถานประกอบการ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ ให้มีทักษะการสอนตามสถานการณ์จริงในปัจจุบัน และเพื่อใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และฝึกวิชาชีพร่วมกัน พร้อมกับขอขอบคุณผู้บริหาร บริษัท ไทยแซมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่ได้มาทำความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรอบความร่วมมือบันทึกข้อตกลงนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ บริษัท ไทยแซมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ต่อไป
โดย ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายจักรกฤษณ์ ศรีเงินยวง รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยแซมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

นางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความมือ และ Mr.Sungkwan Korea Expatriate บริษัท ไทยแซมซุง อิเลคโทรนิคส์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ บริษัท ไทยแซมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ในครั้งนี้
และที่สำคัญในวันนี้ นายอนุสิทธิ์ ศิริเพิ่มพูน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษา และมีความเจริญในหน้าที่การงานมาตามลำดับ ยังความภาคภูมิใจแก่ครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชามาแต่หนหลัง รวมถึงบรรดาผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้มอบตู้เย็นสองประตูขนาดใหญ่ 1 ตู้ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
หลังจากเสร็จพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) แล้ว ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้นำรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยแซมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และคณะ เยี่ยมชมแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ด้วยความสนใจและชื่นชม ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.