7 กรกฎาคม 2022

ตราด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านตําบลคลองใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างซังปลาและเก็บขยะบริเวณชายฝั่งริมเขื่อนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

1 min read

ข่าว-ตราด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านตําบลคลองใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างซังปลาและเก็บขยะบริเวณชายฝั่งริมเขื่อนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

เวลา 10.00 น.ที่บริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด นายปริญญา จุฑาสงค์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปฎิบัติราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาสร้างซั้งปลาและเก็บขยะบริเวณชายฝั่งริมเขื่อนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ภายใต้โครงการขยายผลการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) เครือข่าย โดยมีนางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และกลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยนายคมสัน ณ. รังษี ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และคณะครูอาจรย์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เข้าร่วมในพิธีเปิด เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขับเคลื่อนกิจกรรมความดีในรูปแบบต่างๆทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้บุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักรู้เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีจิตอาสา และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ

นําไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน ต่อไป กิจกรรมจิตอาสาสร้างซั้งปลาและเก็บขยะบริเวณชายฝั่งริมเขื่อนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ เป็นกิจกรรม เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มีจิตอาสาได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง มีการจัดทําชั้งเชือกสาธิตการมัดเชือกด้วยทางมะพร้าวมัดติดกับไม้ไผ่ โดยกลุ่มประมงพื้นบ้านเทศบาลตําบลคลองใหญ่ เพื่อเพิ่มแหล่งหลบภัย วางไข่ และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้าทะเลวัยอ่อน บริเวณชายฝั่งอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด กว่า 47 คน โดยมีกลุ่มมอเตอร์ไบค์จังหวัดตราดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากว่า 30 คน เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติอีกต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.