2 ธันวาคม 2022

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการสร้างซั้งกอบ้านปลาในทะเล

1 min read

ข่าว-ตราด โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการสร้างซั้งกอบ้านปลาในทะเล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30น.

ที่ผ่านมา โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการสร้างซั้งกอบ้านปลาในทะเล และเก็บขยะ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์สัตว์นํ้า ณ.บริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ โดยมีนายสุรเชษฐ์ แก้วคํา นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างชั้งกอบ้านปลาและเก็บขยะเขื่อนกั้นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ นายชโยดม ทรงเดช นักศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายคมสัน ณ.รังษี ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นายกฤษณวัฒณ์ พานทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นายวินัย บุญล้อม สํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จ.ระยอง โดยมี อาจารย์บัวภา จางวางแก้ว คณะครูอาจรย์ นํานักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กลุ่มประมงพื้นบ้านตําบลคลองใหญ่ สภาเด็กนักเรียนและเยาวชนอําเภอคลองใหญ่ เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเขตคลองใหญ่ เข้าร่วมรวมกว่า 100 คน

จัดเก็บขยะเขื่อนกั้นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ความยาวของเขื่อน 2 กิโลเมตรเนื่องจากอําเภอคลองใหญ่ เป็นพื้นที่อยู่ติดกับทะเล มีทรัพยากรธรรมชาติที่ลํ้าค่า อุดมไปด้วยกุ้ง หอย ปู ปลา และสัตว์นํ้าชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทําการประมงเป็นหลัก ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นทําให้มีการขยายตัวของที่อยู่ มีการลุกลํ้าพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้า ที่ยังมีขนาดเล็ก และมีการประมงขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น ทําให้ระบบนิเวศทางทะเลที่เคยอุดมสมบูรณ์ลดลงอย่างน่าใจหาย สัตว์ทะเลที่เคยหาได้ง่ายกลับหาได้ยาก ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านเป็นอย่างมาก ทางสภาเด็กและเยาวชนอําเภอคลองใหญ่และโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำ และกำจัดปัญหาขยะทางทะเลอีกด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.