5 กรกฎาคม 2022

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจําปี 2565 จัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

1 min read

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจําปี 2565 จัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตราด/วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนคลองวิทยาคม อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยศูนย์อํานวยการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของอําเภอคลองใหญ่ โดยนายสุรเชษฐ์ แก้วคํา นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีนายคมสัน ณ.รังษี ผู้อํานวนการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการต่อด้านยาเสพติดโลก ทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้มีความตระหนักถึงความสําคัญของปัญหายาเสพติดดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมผู้เข้าร่วมในพิธี นายกฤษณะวัฒณ์ พานทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูอาจรย์ นักเรียน โรงพยาบาลคลองใหญ่ สถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ อส.คลองใหญ่ เข้าร่วมจํานวนกว่า 500 คน

จากมติการประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน พศ.2530 ได้กําหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฎิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้มีความตระหนักถึงความสําคัญของปัญหายาเสพติดดังกล่าว จึงได้จัดทํากิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด ให้บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายของรัฐบาล วันต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2565 คําว่ามุ่งมั่น แก้ ขจัดภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วัตถุประสงค์ เพื่อการเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและนอกศึกษา พร้อมการนี้ หลังจากนั้นได้เดินรณรงค์ วันต่อด้านยาเสพติดโลกไปรอบๆตลาดสดอําเภอคลองใหญ่อีกด้วยและจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตชอลต่อต้านยาเสพติด พร้อมด้วยกิจกรรม เทเหล้า เผาบุหรี่ การแข่งขันกีฬารอบรองชนะเลิศ อันดับ 3 รอบชิงชนะเลิศ เป็นต้น

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.