3 ธันวาคม 2022

จ.จันทบุรีเตรียมเปิดศูนย์บริการภาครัฐอำนวยความสะดวกประชาชนในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จันทบุรีขณะที่เซ็นทรัลออกแบบดีไซด์แลนด์มาร์กที่สะท้อนอัตลักษณ์ และชูเสน่ห์ของดีเมืองจันท์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Charming Chanthaburi” มหัศจรรย์จันทบุรี

1 min read

จ.จันทบุรีเตรียมเปิดศูนย์บริการภาครัฐอำนวยความสะดวกประชาชนในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จันทบุรีขณะที่เซ็นทรัลออกแบบดีไซด์แลนด์มาร์กที่สะท้อนอัตลักษณ์ และชูเสน่ห์ของดีเมืองจันท์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Charming Chanthaburi” มหัศจรรย์จันทบุรี

วันนี้(17 มิ.ย.65 ) ที่ห้องประชุม 3 จังหวัดจันทบุรีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดจันทบุรี ที่จะเปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจันทบุรี บริเวณชั้น 2 เบื้องต้นพร้อมเปิดให้บริการเพื่อทดสอบระบบและจะเปิดอย่างเป็นทางการในภายหลังคาดพร้อมทดสอบระบบต้นเดือนกรกฎาคม เพื่อให้การบริหารราชการของจังหวัดจันทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และมาตรา 7 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประกอบมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และข้อ 3 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2502 และให้ปลัดจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะมีการให้บริการจากหน่วยต่างๆ อาทิงานบัตรประชาชน งานทะเบียนราษฎร การชำระภาษีประจำปีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น

ขณะที่ เซ็นทรัล จันทบุรีซึ่งเป็นโครงการมิกซ์ยูสที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกได้จัดทำแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่สะท้อนอัตลักษณ์ และชูเสน่ห์ของดีเมืองจันท์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Charming Chanthaburi หรือ มหัศจรรย์จันทบุรี” มีเบื้องหลังการดีไซน์ และสถาปัตยกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์เมืองจันท์ที่เป็นมากกว่าศูนย์การค้า แต่คือความมหัศจรรย์แห่งใหม่ของเมืองจันท์ เป็นเมืองทรงเสน่ห์ที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทั้งทะเล ภูเขา น้ำตก ความสมบูรณ์ของป่าไม้ สวนผลไม้ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชุมชน ย่อส่วนฝีมือจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น งานจักรสานเสื่อจันทรบูร งานอัญมณี งานปฏิมากรรมผลไม้ และความน่ารักที่สร้างเสน่ห์ให้กับเมืองคือไอเดียในการหยิบยกเอา “กระต่าย และดวงจันทร์” มาเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จันทบุรีเปรียบเหมือน “Hidden Gem” แห่งภาคตะวันออกที่รอการเจียระไนให้เฉิดฉาย ต่อยอดเชื่อมโยงเมืองแห่งการพักผ่อน EEC และเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ชายแดน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พิชชาภา เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.