1 ธันวาคม 2022

ชลประทานจังหวัดจันทบุรีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 120 ปี พร้อมนำเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรราคาถูก

1 min read

ชลประทานจังหวัดจันทบุรีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 120 ปี พร้อมนำเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรราคาถูก

วันนี้ ( 13 มิ.ย.65 ) ที่ บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำและผู้แทนเกษตรกรร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 ทั้งนี้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2445 ตลอดกว่า 120 ปีที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานได้มุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ ภายใต้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในแต่ละมิติตามนโยบายของรัฐบาล มีการจัดการให้กับทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการน้ำในเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพในด้านนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินงานการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำอย่างต่อเนื่องตามภารกิจที่ให้ไว้กับสังคม กรมชลประทานได้จัดนิทรรศการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 120 เป็นรูปแบบนิทรรศการ On ground ที่จัดขึ้นพร้อมกัน 76 จังหวัดทั่วประเทศ คู่ขนานไปกับนิทรรศการ Online

ที่ส่วนกลาง โดยนำเสนอผลงานและนวัตกรรมของงานชลประทานเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านน้ำ เพื่อเพิ่มคุณภาพคุณค่าการให้บริการ ภายในปี 2580 และนอกจากนี้สำนักงานชลประทานจังหวัดจันทบุรียังได้นำตัวแทนเกาตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำนำผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้าสดมาจัดจำหน่ายในราคายุติธรรมรวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจในการร่วมนิทรรศการบนโลกออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมจะมีไปจนถึงวันพุธที่ 15 มิถุนายน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พิชชาภา เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.