1 ธันวาคม 2022

ยโสธร”แรงงานจังหวัดยโสธรจัดอบรมกลุ่มวิชาชีพที่กุดชุม”

1 min read

ยโสธร”แรงงานจังหวัดยโสธรจัดอบรมกลุ่มวิชาชีพที่กุดชุม”

8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก:พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย:พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ระหว่างวันที่ 23 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 65โดย ในพื้นที่อำเภอกุดชุมจัดให้บริการอบรมประชาชน 3 จุดคือจุดที่ 1 กลุ่มผู้ผลิตเตา บ้านกุดแดง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโส่ จุดที่ 2 กลุ่มผลิตปลาส้ม บ้านห้วยแก้ง หมู่ 1 ตำบลห้วยแก้ง และจุดที่3 กลุ่มสานตระกล้าพลาสติก บ้านกำแมด หมู่1ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ในการอบรมครั้งนี้ นายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุมมอบหมายให้นายพลากร แก้วขวัญข้า เป็นวิทยากรการอบรมให้ความรู้ การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตอย่างยั่งยืนและแนวทางการจัดบัญชีครัวเรือน โดยการอบรมในครั้งนี้แต่ละจุดมีผู้เข้าร่วมอบรมกลุ่มละ 25 คนรวมทั้งหมด 75 คนเพื่อสานต่อองค์ความรู้ความเข้าใจนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันพร้อมมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันสร้างเสริมความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชุมชน

///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.