จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ฟื้นดินคืนป่า” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ฟื้นดินคืนป่า” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันนี้ ( 3 มิ.ย.64 ) ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองประแกต หมู่ที่ 6 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี / ตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งในด้านการเกษตรและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อฟื้นดินคืนป่า การพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ของราษฎร จากหัตถศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทรงพระกรุณาส่งเสริมศิลปาชีพ อันเป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้ธำรงอยู่ยั่งยืนสืบไปพระราชจริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน

เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จังหวัดจันทบุรีร่วมกับอำเภอแก่งหางแมว ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน จึงได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ มาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสนองพระราชปณิธานโดยดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ร่วมกันปลูกป่าบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองประเเกด อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรีจำนวน 6 ไร่ 1,200 ต้นสร้างความชุ่มชื้นบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำคลองประแกต ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่รวมทั้งเป็นแนวกันชนให้สัตว์ป่า ช้างป่าจากเขาอ่างฤาไนได้มีน้ำและพืชพรรณตามธรรมชาติในการดำรงชีวิตไม่ลงไปรบกวนชาวบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมทั้งผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนจะพร้อมใจร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้วยความเสียสละ พร้อมทั้งจะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นคนดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พิชชาภา เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *