2 ธันวาคม 2022

สมาคมวอลเลย์ AFS ประเทศไทย ร่วมจัดโครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 17

1 min read

สมาคมวอลเลย์ AFS ประเทศไทย ร่วมจัดโครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 17

วันที่ 28 พ.ค.65 ที่บริเวณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี ทิพยประกันภัยจำกัด ( มหาชน ) นำคณะครู อาจารย์ ที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศ ลงพื้นที่ทำกิจกรรม ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี ทำกิจกรรมการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เพื่อช่วยกันต่อยอดนำความรู้ไปพัฒนาชุมชน ให้มีความแข็งแรงอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม หลังวิกฤติโควิด-19 โดยมี ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ กล่าวต้อนรับ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 8 เป็นประธานเปิดงาน
โครงการนี้ บริษัททิพยประกันภัยจำกัด ( มหาชน ) โดยนางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทย ใสสะอาด สำนักงานโครงการและจัดการความรู้ (OKMD ) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มูลนิธิธรรมดี สมาคมวอลเลย์ AFS ประเทศไทย ร่วมจัดโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 17”

เพื่อตอบสนองพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตลอดไป”
โดยมีการทำกิจกรรม ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การปั้นและโยน EM Ball เพื่อบำบัดและรักษาแหล่งน้ำ ให้มีความสมบูรณ์ต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์น้ำ การสร้างฝายชะลอและเก็บน้ำ เพื่อประโยชน์ในการทำการเกษตร และชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนรอบๆโครงการและใกล้เคียง

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.