6 ธันวาคม 2022

จราจรเชียงใหม่ ประชุมสรุปปัญหาข้อขัดข้องภารกิจเปิดภาคเรียนวันแรก

1 min read

จราจรเชียงใหม่ ประชุมสรุปปัญหาข้อขัดข้องภารกิจเปิดภาคเรียนวันแรก

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา10.30 น. พ.ต.อ.เจน โสภา ผกก.ฯพร้อมรองผกกฯ และสว.ฯ ประชุมสรุปปัญหาข้อขัดข้องภารกิจเปิดภาคเรียนวันแรกในวันที่มีฝนตกทั่วเมืองเชียงใหม่ทำให้มีรถสะสมถนนสายแก้วนวรัฐ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรร่วมกัน ตามนโยบายของตำรวจภูธรภาค5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาการจราจรเปิดภาคเรียนในแบบ New normal ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตำรวจภูธรภาค5 โดย พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว. เชียงใหม่ พ.ต.อ.ไพศาล นันตา รองผบก.ภ.จว.เชียงใหม่(รับผิดชอบงานจราจร) และ พ.ต.อ.เจน โสภา ผู้กำกับกลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ได้สั่งการให้ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ และสถานีตำรวจพื้นที่เขตติดต่อเมืองปฏิบัติหน้าที่งานจราจร ชุดเคลื่อนที่เร็ว และอาสาจราจร จำนวนกว่า 400 นาย พร้อมรถยก และอุปกรณ์เครื่องมือ พร้อมแก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกการจราจร โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคืนพื้นผิวจราจรจุดก่อสร้างและหาแนวทางในการแก้ปัญหาการจราจรร่วมกันในช่วงเปิดภาคเรียนนี้ในส่วนพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยเฉพาะโครงการ 9 เส้นทางหลักเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ในพื้นที่เขตติดต่อเมืองมีสภาพปัญหาจราจรปริมาณรถเกิดขึ้นเฉพาะในเขตของ อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีโรงเรียนในระดับ และในสังกัดต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 แห่ง โดยจะมีการเปิดภาคเรียนเต็มรูปแบบ ซึ่งอาจทำให้ส่งผลกระทบด้านการจราจร โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 2,000 คนขึ้นไป มีทั้งหมด 8 โรงเรียน ตั้งอยู่ใน 5 เส้นทางหลัก คือ ถนนเจริญประเทศ ถนนแก้วนวรัฐ ถนนมหิดล ถนนเจริญเมือง และถนนโดยรอบคูเมือง โดยเส้นทางทั้ง 5 เส้นนั้น เจ้าหน้าที่ได้วางแผนในการปฏิบัติดังนี้ถนนแก้วนวรัฐ ได้มีการเพิ่มพื้นผิวการจราจร บนถนนแก้วนวรัฐในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า (เวลาประมาณ 06.00 – 07.30 น.) โดยการวางกรวยยางแบ่งทิศทางการเดินรถ ขาเข้า 3 ช่องทาง ขาออก 1 ช่องทาง ตั้งแต่แยกศาลเด็ก ถึงแยกปริ้นส์ ถนนเจริญประเทศ ได้กำหนดมีการเดินรถทางเดียว (one way) เริ่มจาก สะพานเม็งรายทิศตะวันตก – สามแยกโรงแรมอนันตรา ในเวลา 06.00 น. – 09.00 น. และ 15.00 น. – 18.00 น. ของทุกวันที่โรงเรียนเปิดทำการ ถนนเจริญเมืองและถนนมหิดลตลอดจนถึงถนนโดยรอบคูเมือง เนื่องจากเป็นถนนสายหลัก จึงไม่มีการปรับเปลี่ยนกายภาพของถนน ได้มีการประชุมหารือ กับทางโรงเรียนในเส้นทาง เพื่อจัดทำระบบการจราจรภายในโรงเรียน ที่จอดรถ และจัดเจ้าหน้าที่ (รปภ.) ช่วยอำนวยความสะดวกพื้นที่ภายใน และด้านหน้าโรงเรียน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และอาสาสมัครฯ ที่มาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรประจำจุดดังกล่าวทางกลุ่มงานจราจรภ.จว.เชียงใหม่ ยังได้ร่วมกับสถานศึกษา วางแผนการจัดระบบจราจร ร่วมประชุมผู้ปกครองแบบ Online Homeroom โดยเน้นผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ ซึ่งยังไม่คุ้นชินกับเส้นทาง และการรับ-ส่ง ให้มีความพร้อม และวางแผนการเดินทางเพื่อให้ใช้เวลาในการรับ-ส่งน้อยที่สุด วางแผนการเดินทาง ได้แก่ เส้นทางเข้า-ออก, จุดรับ-ส่ง, จุดนัดหมาย เตรียมสิ่งของให้พร้อมก่อนลงจากรถ ได้แก่ กระเป๋านักเรียนและสิ่งของต่างๆ เงินสำหรับไปโรงเรียน หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดปัญหาจราจร

“มาตรการ 5 เตรียม 1 เสริม”
1.เตรียมแผน การจัดระบบการจราจรร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ
2.เตรียมกำลังพล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สถานีตำรวจ 9 เส้นทางหลัก ในการแก้ไขปัญหาการจราจร
3.เตรียมอุปกรณ์ เช่น ป้าย เครื่องหมายจราจร แผงกั้น กรวยยาง เสื้อกันฝน รองเท้าบู้ท อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร
4.เตรียมเตรียมถนน โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแก้ไขในเส้นทางหลัก และ การคืนพื้นผิวการจราจร จุดก่อสร้าง
5.เตรียมประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ และ แก้ไขปัญหาการจราจรร่วมกัน
6.เสริม smart city โดยการใช้เทคโนโลยี จากกล้อง CCTV อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และ แอปพลิเคชั่น Google map และช่องทางโซเชี่ยลต่างๆ เพื่อรายงานสภาพการจราจร โดยเป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทาง
การให้ความสำคัญเพิ่มความเข้มในการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ จอดรถกีดขวางหรือฝ่าฝืนกฎหมาย, ขับขี่ ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร, การข้ามถนนของคนเดินเท้า นอกจากนั้นแล้วยังได้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล, แขวงการทางฯ สำรวจความพร้อมของสภาพพื้นผิวการจราจร จุดที่มีน้ำท่วมขัง, สัญญาณไฟ, จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทาง

รวมถึง การขอคืนพื้นผิวการจราจร จากการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ปกครองที่นำส่งบุตรหลานในเส้นทางดังกล่าว ติดตามข่าวสารข้อมูลจากสื่อทุกช่องทาง เช่น เฟซบุ๊ค,ไลน์,ทวิตเตอร์, วิทยุกระจายเสียง เพื่อรายงานสภาพการจราจร,แจ้งข้อมูลอุบัติเหตุ แนะนำการใช้เส้นทางรวมถึง ทางลัด-ทางเลี่ยง ติดตามข่าวสารสภาพการจราจร จากเพจ เฟซบุ๊ค กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ และแอปพลิเคชั่น ขอความช่วยเหลือ หรือรับแจ้งปัญหาการจราจร ห้องศูนย์วิทยุจราจรเชียงใหม่ 053-235595 หรือ 191 เพื่อลดปัญหาการจราจรร่วมกัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง
#จราจรเชียงใหม่
#เปิดเทอมเชียงใหม่วันแรก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.