3 ธันวาคม 2022

อำนาจเจริญ ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จัดสัมมนาบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานเชิงรุก เพี่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ

1 min read

อำนาจเจริญ ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จัดสัมมนาบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานเชิงรุก เพี่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 เมษายน 256 5
ผู้สื่อข่าว รายงานว่า โดยมี นายธนูศักดิ์ เสมอภาค
นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ได้มีเจ้าหน้าที่ บุคลากร ในส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน ได้ มอบหมายให้นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานและชี้แจงขั้นตอนการสำรวจและบันทึกข้อมูลปัญหาของครัวเรือนผ่านระบบ ThaiQM ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยมีนายทศพงศ์ บุญพุฒ สาธารณสุขอำเภอ นางอัมพวัน แสงทอง พัฒนาการอำเภอ นายณฏฐกฤต กาษี ท้องถิ่นอำเภอ นำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ปลัด อปท.ทุกแห่ง นักพัฒนาชุมชนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง จำนวน 89 คน เพื่อบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯและบันทึกข้อมูลในระบบ Thai QM ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
นางปริศนา เนินผา ปลัดอำเภอได้แนะนำการบันทึกข้อมูล THai Qm และที่ประชุมพร้อมจะขับเคลื่อนการขจัดความยากจน ตามเป้าหมาย TPMAP พร้อมกับการช่วยเหลือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ) ให้ได้รับการช่วยเหลือโดยจะไม่ทิ่งใครไว้ด้านหลัง ให้ประชาชนสุขมากขึ้น ทุกข์น้อยลง.

ภาพ /ข่าว.ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล..รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.