2 ธันวาคม 2022

ร้อยเอ็ด/… ผอ.อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอโพนทอง ร่วม อบต.วังสามัคคี บูรณาการแผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์๒๕๖๕ จุดตรวจตู้ยามวังยาว

1 min read

ร้อยเอ็ด/…
ผอ.อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอโพนทอง ร่วม อบต.วังสามัคคี บูรณาการแผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์๒๕๖๕ จุดตรวจตู้ยามวังยาว

เมือเวลา ๑๑.๐๐ น.จันทร์ที่ ๑๑ เม.ย ๒๕๖๕ ว่าที่.ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ(นายอำเภอโพนทอง) ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอโพนทอง ประสานแผนปฏิบัติการ แผนงาน ร่วม อบต.วังสามัคคี เปิดด่าน/จุดตรวจ ตามมาตรการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด โดยดำเนินการขับเคลื่อน ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในช่วงปกติ และช่วงเทศกาล โดยใช้กลไกประชารัฐ บูรณาการดำเนินงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนตำรวจ/ อสม./อป.พร./กำนัน/ผญบ. /ส.อบต.เพื่อให้เกิดการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เกิดผลเป็นรูปธรรม ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ตามเป้าหมาย โดยกำหนดมาตราการ ไวั ๕ มาตราการ ดังนี้

๑. มาตราการด้านการบริหารจัดการ

๒.มาตรการด้านการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม

๓.มาตรการผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

๕.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยเน้นการปฎิบัติตามมาตรการ ๑.ร ๒.ส ๓.ข ๔.ม… ๑/ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด/๒.ย้อนศร/๓.ฝ่าฝีนไฟสัญญาณจราจร/๔.ไม่มีใบขับขี่/๕.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย/๖.แซงในที่คับขัน/๗.เมาสุรา/๘.ไม่สวมหมวกกันน้อค/๙.การดัดแปลงสภาพส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์รถจักรยานยนต์/๑๐.ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ


เสนาะ รวมศิริ/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.