ข่าว/แพร่ ร.ร.บ้านไร่หลวง สพป.แพร่ เขต ๒ คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ระดับคณะสงฆ์ภาค ๖

ข่าว/แพร่
ร.ร.บ้านไร่หลวง สพป.แพร่ เขต ๒ คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ระดับคณะสงฆ์ภาค ๖
พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป.แพร่ เขต 2 เจริญพรว่า ตามที่ร.ร.บ้านไร่หลวง โดยการนำของนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง ได้ส่งคลิปวิดีโอเข้าแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ ระดับประถมศึกษาทีมหญิงล้วน โดย สนง.วัฒนธรรม จ.แพร่ จัดขึ้นนั้น ปรากฏว่านักเรียน ร.ร.บ้านไร่หลวง ได้แก่ เด็กหญิงมนัสนันท์ แซ่ลิ้ม (ผู้นำสวดมนต์) เด็กหญิงเรณู ขันตี เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ จันทำ เด็กหญิงอัจฉรียา จันทรศร เด็กหญิงกชสกร สักลาย เด็กหญิงทักษิณา

พริบไหว และเด็กหญิงศรันย์รัชต์ นนทโคตร ได้รับการคัดเลือกได้เป็นตัวแทนของ จ.แพร่ เข้าแข่งขันในระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๖ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดถึงการได้ฝึกฝนทักษะการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ผ่านกระบวนการกลุ่มนั้น ผลการประกวด ปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป.แพร่ เขต 2 คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับภาคสงฆ์ที่ 6 ซึ่งจะเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป กิจกรรมครั้งนี้มีครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายเนติวุฒน์ หงส์พิทักษ์ชน และนายนัธทวัฒน์ สมภาร โดยมีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คือ อาจารย์สมใจ นิลเกตุ


นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง อ.วังชิ้น จ.แพร่ กล่าวว่า ขอขอบพระคุณในความเมตตาธรรมของพระโกศัยเจติยารักษ์, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไร่หลวง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่สนับสนุน ส่งกำลังมาให้ตลอด ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

ภาพ/ข่าว
ราเชนทร์/ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
แพร่….รายงาน


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *