1 ธันวาคม 2022

วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบและรางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี 2564 รวม 25 แห่ง ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด – 19

1 min read

วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบและรางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี 2564 รวม 25 แห่ง ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด – 19
วันนี้ ( 31 มี.ค.65 ) ที่โถงศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบและรางวัล

คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี 2564 และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลโดยนางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีกล่าวรายงานว่าสืบเนื่องจากมติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564เห็นชอบผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดจันทบุรี รวมจำนวน 592 แห่ง และมีตัวแทนชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมระดับต้นแบบโดดเด่น ของจังหวัด

จันทบุรี จำนวน 3 แห่งได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก้า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีและอำเภอมะขาม ได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบโล่รางวัล ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอาคารหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการประเมิน และเป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จึงได้จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ และรางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประกอบด้วย ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 10 ชุมชนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 10 องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 5 อำเภอทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.