2 ธันวาคม 2022

นครนายก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว.และกีฬาเพื่อเตรียมการเปิดเมืองท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก โดยจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐาน SHA Plus

1 min read

นครนายก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว.และกีฬาเพื่อเตรียมการเปิดเมืองท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก โดยจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐาน SHA Plus วันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่โรงแรมแอทไรซ์รีสอร์ท ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐาน SHA Plus โดยมี นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ยกระดับและพัฒนาการบริการสู่มาตรฐาน SHA Plus เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์มาตรฐาน SHA SHA Plus SHA EXTRA PLUS และ Covid Free Setting ให้เกิดความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นในมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย โดยเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการของจังหวัดนครนายกที่ผ่านมาตรฐาน SHA Plus ไม่น้อยกว่า 50 ราย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างกว้างขวางและมีความรุนแรง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านอื่นๆ การหยุดชะงักของการผลิตและการค้าระหว่างประเทศ ทำให้รายได้ลดลงจากภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากการจำกัดการเดินทาง ล้วนมีผลกระทบต่อธุรกิจบริการการท่องเที่ยว โดยภาครัฐมีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 10

ประเภท ได้แก่ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก/โฮมสเตย์ นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ยานพาหนะ บริษัทนำเที่ยว สุขภาพและความงาม ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรม/จัดประชุม/โรงละคร/โรงมหรสพ ร้านค้าขายของที่ระลึก ให้ได้มาตรฐาน SHA SHA Plus SHA EXTRA PLUS และ Covid Free Setting เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยต่อไป


เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.