2 ธันวาคม 2022

นครนายก สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพาะเลี้ยงไข่ผำ (ไข่น้ำ) คุณภาพและการพัฒนาเชิงพาณิชย์

1 min read

นครนายก สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพาะเลี้ยงไข่ผำ (ไข่น้ำ) คุณภาพและการพัฒนาเชิงพาณิชย์

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมวิวเขา วังรี รีสอร์ท ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยนายชลิต ทองมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงไข่ผำ (ไข่น้ำ) “คุณภาพและการพัฒนาเชิงพาณิชย์” โดยมีนายภักดี สิงห์ทองหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก กล่าวรายงาน ในการอบรมครั้งนี้ได้มีเกษตรกรในกลุ่มเครือข่ายจังหวัด และกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 70 คน มีการบรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงไข่ผำ (ไข่น้ำ) และการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอำพน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา การบรรยายหัวข้อ การนำไข่ผำ (ไข่น้ำ) เข้าสู่ตลาดอาหารสุขภาพและกีฬา โดย ดร.ดลธาดา ธนจิรเลิศกุล จากนั้นเป็นการบรรยายถึงแนวทางการขับเคลื่อนผ่านการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร โดยนายภักดี สิงห์ทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก และการบรรยาย ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงไข่ผำ(ไข่น้ำ)

การดูแลการเก็บผลผลิต และการทำความสะอาด โดยอาจารย์นภพล รัตนสุนทร ประธานกลุ่มเพาะเลี้ยงไข่ผำ (ไข่น้ำ)ได้บรรยาย ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงไข่ผำ (ไข่น้ำ) การดูแลการเก็บผลผลิต และการทำความสะอาด โดยผู้เข้ารับการอบรมได้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให้โอกาสในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงไข่ผำให้เกิดประโยชน์และเป็นช่องทางสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีการเตรียมความพร้อมด้านการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รองรับการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.