9 ธันวาคม 2022

อำนาจเจริญ จัดงาน ดี ดีเกินคาดอำนาจเจริญส่งเสริมการตลาดสินค้าตราสัญลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญการันตีสินค้าคุณภาพ

1 min read

อำนาจเจริญ จัดงาน ดี ดีเกินคาดอำนาจเจริญส่งเสริมการตลาดสินค้าตราสัญลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญการันตีสินค้าคุณภาพ
เมื่อเวลา 17.00 น.

วันที่8 มีนาคม2565 โดยมี นายธนูศิลป์ ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าตราสัญลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะมี นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจฯและ นายอภิวัฒน์ ศิริอำนาจ ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน และสื่อมวลชน มาร่วมงาน พร้อมเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญผู้มาร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่าถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่าจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดและประกาศใช้ตราสัญลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทเครื่องหมายบริการ เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรอง ส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการของจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 2 ตราสัญลักษณ์ ได้แก่ ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดอำนาจเจริญ (Amnatcharoen Brand) เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2548 และตราสัญลักษณ์ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ (Amnatcharoen Thai Hom Mali Rice) เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2550 การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

อำนาจเจริญ ด้านประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ และสินค้าชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินงานตามโครงการเสริมศักยภาพและขีดความสามารถผู้ผลิต ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์ การตลาด การค้า การลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการจัดทำ/ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ เครื่องหมายรับรอง (Brand) ผลิตภัณฑ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้จัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบซิเนแมติก

(Cinematic) หรือ ภาพยนตร์สั้น ผ่านตราสัญลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้ง 2 ตราสัญลักษณ์ นำเผยแพร่สู่ช่องทางสื่อสารออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เสริมสร้างภาพลักษณ์ สินค้าและบริการของจังหวัดอำนาจเจริญ ให้กับผู้ซื้อ ผู้บริโภคและเพื่อขยายตลาด เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า พัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าและบริการของจังหวัดอำนาจเจริญ นอกจากนี้ ได้มีกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดด้วยออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ และกลุ่มเป้าหมายที่จะขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ จำนวน 15 ราย ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ Love Farmer Center & Biz Shop Amnatcharoen (หอนาฬิกา) สวนสาธารณะ

มิ่งมงคล อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2565 เพื่อเน้นประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าที่ใช้ตราสัญลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้รู้จักในสินค้าและบริการของจังหวัดอำนาจเจริญ และจะมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งเปิดศูนย์โครงการคลัสเตอร์สมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพอำนาจเจริญ.

ภาพ/ข่าว. ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล รายงาน

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.