ผบ.ทร. ให้ทหารเรือทั้งกองทัพ ยึดหลัก “เหล็กในคนสำคัญกว่าเหล็กในเรือ” ในการฝึกกองทัพเรือ 2565

ผบ.ทร. ให้ทหารเรือทั้งกองทัพ ยึดหลัก “เหล็กในคนสำคัญกว่าเหล็กในเรือ” ในการฝึกกองทัพเรือ 2565

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวในโอกาสเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2565 บนเรือหลวงอ่างทอง ณ บริเวณท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 3 มี.ค.65 มีใจความที่สำคัญว่า
“เป็นทราบกันดีว่า กำลังรบของกองทัพเรือ เป็นกำลังรบที่มีครบทั้งสี่มิติ คือผิวน้ำ ทางบก ทางอากาศ และใต้น้ำ ด้วยความหลากหลายของกำลังรบนี้ ทำให้กำลังพลทุกนายของกองทัพเรือ จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญที่มากกว่าปกติ และที่มากกว่านั้นก็คือ ต้องมี “การประสานสอดคล้อง” ที่จะทำให้กำลังรบทุกมิติของเรา ประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน ประกอบกำลังเป็น “กำลังทางเรือ” ที่พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติ จากภัยคุกคามในทุกมิติและทุกรูปแบบ
ในการนี้ กองทัพเรือ จึงได้จัดให้มีการฝึกประจำปี ของกองทัพเรือ ขึ้น เพื่อให้กำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ได้มีโอกาสฝึกร่วมกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสาขาปฏิบัติการต่างๆ และได้มีโอกาสทดสอบขีดความสามารถ ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ซึ่งในปีนี้จะมีการฝึก ในหลายสาขาปฏิบัติการ ซึ่งผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ได้แจ้งให้ทราบแล้ว
สำหรับการฝึกกองทัพเรือ ในครั้งนี้ เป็นที่ทราบดีว่าอยู่ภายใต้ข้อจำกัดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดจากงบประมาณในการฝึกที่มีจำกัด ยุทโธปกรณ์บางอย่างอาจมีสภาพไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอ และที่สำคัญ ในห้วงเวลานี้คือ การระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดเหล่านี้เปรียบได้ว่าเป็นข้อจำกัด ที่อาจเกิดขึ้นได้ ในยามสงครามจริง ๆ เราจึงต้องทำการฝึกให้ได้ ซึ่งหมายถึง “ทหารเรือจะต้องบรรลุภารกิจ แม้ยามประเทศชาติจะมีข้อจำกัดใดๆ ก็ตาม” เราจำเป็นต้องฝึก เพื่อเป็นหลักประกันของความมั่นคง และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ฝึกเพื่อแสดงถึงศักยภาพของกำลังพลที่มีความพร้อม หากมีภัยมาถึง ฝึกเพื่อป้องปรามให้กำลังที่จะเป็นภัยคุกคามต่อชาติเรา ให้มีความยับยั้งชั่งใจ สิ่งเหล่านี้คือคำตอบในภาพรวมที่ว่า เราฝึกเพื่อชาติและประชาชน และพี่น้องประชาชนคนไทย จะต้องได้รับประโยชน์ จากการฝึกของกองทัพเรือ ในครั้งนี้
สำหรับการฝึกกองทัพเรือ ในปีนี้ นอกจากการฝึกในด้านการปฏิบัติการทางทหารแล้ว ด้านการช่วยเหลือประชาชน ก็ต้องทำอย่างเต็มที่ควบคู่ไปด้วย ในปีนี้เราจึงจัดให้มีการฝึก การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาสาธารณภัย (HADR) ด้วยกำลังทางเรือ ตามแนวคิดการใช้กำลังแบบ From The Sea และการค้นหาและช่วยชีวิต ในพื้นที่การรบทางทะเล (Combat Sea SAR) ซึ่งการฝึกในลักษณะนี้จะทำให้กองทัพเรือ มีความพร้อม ที่จะเป็นหน่วยสำคัญ ในการสนับสนุนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในยามที่ประเทศต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆ ทางทะเล ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ต่อไป

ผมทราบว่าในปัจจุบัน กำลังพลบางส่วนของเรา ได้เตรียมการฝึก และปฏิบัติงานอยู่ที่หน่วยในพื้นที่ต่าง ๆ ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ ผมขอถือโอกาสนี้ฝากไปถึงเพื่อนทหารหาญทุกคน ทั้งที่อยู่ ณ ที่นี้ และที่ปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆ ขอให้ใช้การฝึกในครั้งนี้ เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน และเค้นศักยภาพของตนเองออกมาให้เต็มที่ และขอให้ผู้บังคับหน่วยในทุกระดับชั้น เค้นประสิทธิภาพของหน่วยตนเองออกมาให้ได้มากที่สุด “เหล็กในคนสำคัญกว่าเหล็กในเรือ” เราต้องใช้ขีดความสามารถเฉพาะตัวของพวกเรา มาทดแทนช่วยกันทำให้ยุทโธปกรณ์ที่เรามี ที่อาจจะเก่าและล้าสมัยไปบ้างบางส่วน ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เตรียมพร้อม ที่จะรับทุกสถานการณ์ในอนาคตที่มีความไม่แน่นอนสูง
ทั้งนี้ จากสถานการณ์โลกปัจจุบัน โดยเฉพาะความขัดแย้ง ทั้งในยุโรปและภาคพื้นแปซิฟิก เห็นได้ชัดว่า สงครามมีโอกาสเกิดขึ้น และเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเข้ามาทุกที สงครามที่เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ สงครามซึ่งคนอื่นอาจจะจับสัญญาณไม่ได้ แต่ทหารเราจับสัญญาณได้ เรารู้ดีว่าสถานการณ์โลกไม่มีอะไรแน่นอน ถึงแม้เรามีความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศก็จริง แต่เมื่อมีปัจจัยภายนอกเข้ามามีอิทธิพล มิตรก็เป็นศัตรูได้ ทหารเราจึงต้องพร้อมยืน เป็นปราการด่านสุดท้าย ในการปกป้องอธิบไตยและเสรีภาพของชาติตลอดเวลา ดังนั้นเราถึงต้องเตรียมการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะในการจัดหายุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอไว้ล่วงหน้า ประวัติศาสตร์เตือนเราว่า เมื่อไหร่ที่เราอ่อนแอ เราจะถูกเอาเปรียบเสมอ ยุทโธปกรณ์ที่ใช้เวลาในการสร้างนาน อาจจะ 3 ปี 5 ปี นอกจากนี้ตามที่พวกเราทราบกัน บางครั้งการจัดหายุทโธปกรณ์ ก็มีปัญหาต่างๆ ทำให้ถูกยกเลิก หรือไม่ได้รับของตามเวลาที่กำหนด ซึ่งเราก็ต้องแก้ปัญหากันไป ทำให้ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้มั่นใจว่าในยุคที่ผมเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ผมจะคิดถึงประโยชน์สูงสุดของกองทัพเรือ มากกว่าส่วนอื่น และขออวยพรให้กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกทุกนายปลอดภัย มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง มีความละเอียดรอบคอบ ไม่ประมาท และขอให้การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ต่อไป
ในวันนี้ จึงนับเป็นการเริ่มต้นการฝึกขนาดใหญ่ของกองทัพเรือ ที่ยังคงดำรงความตั้งใจ มุ่งมั่นในการฝึก แม้มีข้อจำกัดในปัจจุบัน ทั้งนี้รายละเอียดการฝึกต่าง ๆ สามารถติดตามชมทาง Social Media ของกองทัพเรือ ได้ต่อไป

ภาพ/ข่าว สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *