1 ธันวาคม 2022

จ.จันทบุรีประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติแนวทางและมาตรการส่งออกผลไม้ปลอดภัย ปลอดโควิด -19 สร้างความมั่นใจผู้บริโภค

1 min read

จ.จันทบุรีประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติแนวทางและมาตรการส่งออกผลไม้ปลอดภัย ปลอดโควิด -19 สร้างความมั่นใจผู้บริโภค

วันนี้ ( 1 มี.ค.65 ) ที่ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พืชสวนพลิ้ว นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุม กำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันเชื้อโควิด -19 ในโรงคัดบรรจุผลไม้ โดยมี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ ผู้แทนสมาคมชาวสวนผลไม้ ร่วมประชุมในห้องประชุม และ มีการประชุมผ่านทางไกล ระบบ Zoom ที่มี ทูตเกษตรกรุงปักกิ่ง,ทูตเกษตรเมืองกวางโจว,ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมบูรณาการหน่วยงานและภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมส่งออกผลไม้ของเกษตรกรไปยังตลาดปลายทางโดยเฉพาะการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 และการขนส่ง ทั้งนี้ที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติแนวทางและมาตรการควบคุมกลไกการผลิตผลไม้ให้ปลอดภัย ปลอดโควิด -19

สร้างความมั่นใจผู้บริโภค มีการออกมาตรการต่าง ๆ รองรับและเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนผู้ผลิตทั้งด้านราคา และการกระจายผลผลิตโดยจังหวัดจันทบุรีมุ่งเน้นสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคภายใต้มาตรการโควิดเป็นศูนย์ มาตรการความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางสวนผลไม้ การเก็บผลผลิต โรงคัดบรรจุผลไม้ Covid free setting ขณะที่ทางรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร กระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องก็เตรียมพร้อมในการกระจายผลผลิต ผลไม้ของเกษตรกรมีการประสานงานตลาดปลายทาง และเพิ่มช่องทางการตลาดต่างประเทศและในประเทศเพิ่มขึ้นป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด -19 อย่างไรก็ตามการสร้างความมั่นใจนอกเหนือจากรัฐบาล หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแล้ว เกษตรกรเองต้องรักษาคุณภาพผลผลิตของตนเองให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการไม่เห็นแก่ตัวเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเวลาที่เหมาะสมและยึดแนวทางตามประกาศของจังหวัดเรื่องกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนตามมาตรการในการควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดในฤดูการผลิตปี พ.ศ.2565 ควบคู่กับมาตรฐาน GAP Plus และGMP Plus สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและรักษาชื่อเสียงของเกษตรกร

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.