ตราด /ทต.หาดเล็กเปิดพัฒนาอาชีพจากกัญขา ส่งเสริมรายได้ชุมชนชายแดนหาดเล็ก

ตราด /ทต.หาดเล็กเปิดพัฒนาอาชีพจากกัญขา ส่งเสริมรายได้ชุมชนชายแดนหาดเล็ก

ข่าว/เมื่อช่วงเช้า.วันที่ 24 ก.พ.2565 ที่.อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาอาชีพจากกัญชาพร้อมด้วยนายอร่าม ลิ้มสกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกาะเต่า นส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรี

ต.หาดเล็ก ประธานสภาเทศบาลต.หาดเล็ก สมาชิกสภาเทศบาล หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตราด โรงพยาบาลคลองใหญ่ เกษตรอําเภอคลองใหญ่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมะขามและคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนเข้าร่วมในพิธี
ทั้งนี้ด้วยเทศบาลตําบลหาดเล็ก ตระหนักถึงการส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ ที่เทศบาลจะส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทําให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ไปสู่ระดับครัวเรือนให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองและเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดํารงอยู่สืบไป จึงได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาอาชีพจากกัญชาขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้นและลดรายจ่าย ส่งเสริมการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพ ที่มีอยู่ในชุมชนมีความสามารถในการผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากกัญชา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นสนใจของประชาชน ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น หลังจากที่รัฐบาล ได้ประกาศปลดล็อกกัญญชาออกจากความเป็นยาเสพติดแล้ว และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหาดเล็ก ที่สนใจ ให้ได้รับทราบถึงข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการพัฒนาอาชีพจากกัญญชา เช่น การแปรรูปกัญญชา

เป็นอาหารนํ้าสมุนไพร หรือลิตภัณฑ์ต่างๆที่สามารถต่อยอดสร้างเป็น อาชีพ ส่งเสริมรายได้ ลดรายจ่าย ให้แก่ประชาชนในตําบลหาดล็กต่อไป
นอกจากนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรหาดเล็ก เตรียมแปลงปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชา ด้วยการนำต้นพันธุ์กัญชาจำนวน 600 ต้น สำหรับให้ชุมชนร่วมกันปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาเป็นผิตภัณฑ์ต่างๆ นส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีต.หาดเล็ก บอกว่า เป็นอีกทางเลือกที่จะส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ในตำบลหาดเล็ก ศึกษาเรียนรู้เรื่องกัญชาพืชสมุนไพร ทั้งด้านกฎหมาย การนำมาใช้ และรายละเอียดการเข้าร่วมวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้ประโยชน์จากพืชกัญชาอย่างยั่งยืนต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *