6 ธันวาคม 2022

จันทบุรี-องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ IOM และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรีประเมินความเสี่ยงพื้นที่ชายแดนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับชุมชนแรงงานต่างชาติในประเทศไทย

1 min read

จันทบุรี-องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ IOM และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรีประเมินความเสี่ยงพื้นที่ชายแดนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับชุมชนแรงงานต่างชาติในประเทศไทย

วันที่ ( 24 ก.พ.65 ) ที่ห้องประชุมสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย – กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยคณะองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ IOM และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรีไดลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยง ตามโครงการสนับสนุนและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก การมีส่วนร่วมของชุมชน และการรับมือทางสาธารณสุขชายแดน ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับชุมชนแรงงานต่างชาติในประเทศไทย เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 มีเป้าหมายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความต้องการของด่านพรมแดนทั้งอุปกรณ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน องค์ความรู้เพื่อสามารถระบุความเสี่ยง ข้อท้าทาย เพื่อประโยชน์ในการบริการจัดการโยกย้ายถิ่นฐาน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งในปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นข้อมูลจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมทั้งชุมชน และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น สามารถระบุสถานที่ที่ถือว่าเสี่ยงต่อการแพร่โรคระบาด

โอกาสนี้นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าบริเวณชายแดนที่กำลังให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 รวมทั้งการให้บริการขนส่งสินค้าชายแดน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และบรรยากาศตลาดชายแดนบ้านแหลม


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.