5 ธันวาคม 2022

จ.จันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด –

1 min read

จ.จันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด –
วันนี้ (24 ก.พ. 65) ที่วัดสามผาน หมู่ที่ 5 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 มุ่งเน้นให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยการบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตทางการเกษตร การใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยให้กับเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันด้านการตลาดและเทคโนโลยีเกษตรกรจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน มาทำสวนผสมมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตพืช

เกษตรกรจึงต้องการความรู้ ด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การวางระบบน้ำ ตลอดจนความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ภายในงานมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้กับเกษตรกรด้านการส่งเสริมการเกษตร ด้านปศุสัตว์ พืช ดิน ประมง ชลประทาน ข้าว ยางพารา สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย หม่อนไหม เป็นต้น อีกทั้งมีการลงทะเบียนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานรับเมล็ดพันธุ์พืชผัก ต้นไม้ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

สารปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และการจัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ของหน่วยงานต่างๆ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวเน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรขอนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดิน พร้อมแนะนำพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ระวัง การ์ดอย่าตก ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.