นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

สภ.ช้างเผือก ออกประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ งดจำหน่ายสุราในวันมาฆบูชา

สภ.ช้างเผือก ออกประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ งดจำหน่ายสุราในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2565 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี ผกก.สภ.ช้างเผือก ได้มอบหมายให้ ร้อยเวร 20 หัวหน้าสายตรวจ และสายตรวจเขต ว.4 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท ทั้งร้านค้าในชุมชน ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงสถานบริการและสถานประกอบการ ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีก ตลอด 24 ชั่วโมง คือหลังเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 15 ก.พ. 65 ไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 16 ก.พ. 65 เนื่องจากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชา
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 39แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 คือระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Exit mobile version