29 มกราคม 2022

(ธปท. สภอ.)จัดสภากาแฟ”สื่อมวลชน ” ครั้งที่1/2565

1 min read

(ธปท. สภอ.)จัดสภากาแฟ”สื่อมวลชน ” ครั้งที่1/2565

เช้าวันนี้เวลา 09.00-10.30 น.(14 ม.ค.2565)ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท. สภอ.)จัดสภากาแฟ”สื่อมวลชน ” ครั้งที่ 1/2565ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม(Microsoft Teams)ชื่อ”โครงการสื่อมวลชนร่วมคิด ให้เข้าใจเศรษฐกิจและการเงิน” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างสื่อมวลชน กับ ธปท. สภอ.โดย นางวันทา ศรีทรา เจ้าหน้าที่งานบริหารอาวุโส เป็นผู้ประสานสื่อมวลชนภาคอิสานทั้ง 20 จังหวัดเข้าร่วม

เรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท. สภอ.)ถูกหยิบยกเอามาพูดคุยในสภากาแฟ”สื่อมวลชน ” ครั้งที่1/2565ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม(Microsoft Teams)เรื่องยกระดับเศรษฐกิจอิสานด้วยBio-economyเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bio-economy เป็นแนวคิดภายใต้โมเดล Bio-Circular-Green Economy(BCG) ที่หลายประเทศนำมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ผ่านการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรในรูปแบบ Zero Waste ที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เศรษฐกิจชีวภาพเป็นกลไกหนึ่งในการยกระดับรายได้ประเทศ โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยโมเดล BCG ปี 2564 –2569 ได้ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 4.4 ล้านล้านบาท (คิดเป็น 24% ของ GDP) และเพิ่มการจ้างงานกว่า 3.5 ล้านคน ในปี 2567 ประเด็นที่น่าสนใจ คือ โอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรมเกษตรของไทย โดยเฉพาะในภาคอีสานที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศ รวมทั้งเป็นพื้นที่รองรับแรงงานกลับถิ่นในช่วง COVID-19 จะถือโอกาสนี้ในการผลักดันและยกระดับเศรษฐกิจด้วย Bio-economy

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.