29 มกราคม 2022

พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท.) มอบหมายให้ พ.ท.อาคม อินทร์พินิจ หน.ฝ่ายนโยบาย แผน กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. บูรณาการร่วมกับ สนง.เกษตรและสหกรณ์

1 min read

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อกรุณาทราบ
– กอ.รมน.จังหวัด พ.ช.
เมื่อวันที่ 13 ม.ค.65 เวลา 0900 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท.) มอบหมายให้ พ.ท.อาคม อินทร์พินิจ หน.ฝ่ายนโยบาย แผน กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. บูรณาการร่วมกับ สนง.เกษตรและสหกรณ์ จว.พ.ช.,

สนง.พัฒนาชุมชน จว.พ.ช., สนง.วัฒนธรรม จว.พ.ช., ที่่ทำการปกครอง จว.พ.ช., ป้องกัน จว.พ.ช., สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี , สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมบูรณาการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจพื้นที่ประเมินสภาพแวดล้อม ประเมินภัยคุกคามระดับตำบล ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งติดตามพื้นที่ดำเนินการโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โคกหนองนาโมเดล) ในพื้นที่ ต.บึงกระจับ, ต.ซับสมบูรณ์, อ.วิเชียรบุรี จว.พ.ช. การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.