จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดครั้งที่ 1/2565

ร้อยเอ็ด/…
จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดครั้งที่ 1/2565

เมี่อ เวลา 13.30 น. วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด (กรอ.) จังหวัดครั้งที่ 1/2565 ที่ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,หัวหน้าส่วนราชการ ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม
ได้สนับสนุนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีเรื่องสำคัญ คือ การปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้เอื้อต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ให้มากกว่าเดิม รวมถึงการพิจารณาให้เงินอุดหนุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อฟื้นฟูเยียวยากิจการ และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนด้านค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาวะวิกฤติ COVID-19 ขอรับการสนับสนุนการลดค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าประปา) และการยื่นงบการเงินการขอให้ยื่นจดทะเบียนยกเลิกกิจการได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดของจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

เสนาะ รวมศิริ/รายงาน////


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *