ไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เท่าโจรปล้นสิบครั้ง” เทศบาลฯ ห่วงใยผู้ประกอบการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้นายจ้างและพนักงานด้านการป้องกันอัคคีภัยการอพยพหนีไฟในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันอุบัติภัยในช่วงปีใหม่

“ไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เท่าโจรปล้นสิบครั้ง” เทศบาลฯ ห่วงใยผู้ประกอบการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้นายจ้างและพนักงานด้านการป้องกันอัคคีภัยการอพยพหนีไฟในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันอุบัติภัยในช่วงปีใหม่

วันนี้(27 ธันวาคม 2564 ) ที่เดอะเบสวัน ร้านจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายนัชอานันท์ งามการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองท่าช้างจันทบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่นายจ้าง และพนักงานรวมกว่า 60 คน ในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกวิธี ซึ่งการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในครั้งนี้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ข้อ 4 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคดีภัยในสถานประกอบกิจการประกอบด้วยการจัดฝึกอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ โดยให้นายจ้างต้องจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ณ สถานประกอบกิจการ
พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับนายจ้าง และพนักงานมุ่งเน้นด้านการดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมัน แก๊สหุงต้ม การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกวิธี ในขณะเกิดอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ เพื่อให้นายจ้าง และพนักงานมีความรู้ ความชำนาญ ลดความตื่นตกใจเมื่อเกิดอัคคีภัย หลังจากการฝึกได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกให้กับสถานประกอบการด้วย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *