คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร์ จัดโครงการสัมนาเรื่อง “การเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ที่ อำเภอโพนทอง

ร้อยเอ็ด/…

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร์ จัดโครงการสัมนาเรื่อง “การเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ที่ อำเภอโพนทอง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย นิรมิต สุจารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด ร้อยเอ็ดเขต 3 และโฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ. การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนฯ , กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนฯ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง “การเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

จัดโดยคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร์ ณ โรงเรียนเพชรลดาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยากรประกอบไปด้วย นายกรณ์ สินารักษ์ ณ.จำปาศักดิ์ นางศิริรัตนื นาโค วิทยากรชำนาญการ ทนายความในเขตพื้นที่ และ สจ.แทนรัฐ สุจารีร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการใช้สิทธิทางตรง และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพในด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้านกฎหมาย และการมีส่วนร่วมทางด้านกฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๐ (๑) กำหนดให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมาย การยุติธรรม สิทธิมนุษยชนสิทธิชุมชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และความเป็นธรรม

สุเทพ ลอยแกัว/รายงาน


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *