แพร่ กตป.จัดประชุม รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช.จับมือ ม.บูรพา เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน

ข่าว/แพร่ กตป.จัดประชุม รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช.จับมือ ม.บูรพา เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน

วันที่ 24 ธ.ค.64 ที่โรงแรมธาริส อาร์ท โฮเทล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการติดตามประมวลผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์(กตป.) กสทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะส่งเสริมและเสรีภาพของประชาชน(Focus Group ) ในครั้งนี้เรื่องติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารของ
กสทช. สำนักงาน กสทช.และเลขาธิการ กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประจำปี 2564
กฏเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ตามบริบทกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย ภาคเหนือ
จังหวัด.แพร่ ได้มีทุกภาคส่วนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม อาทิ หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ สถาบันการศึกษา
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เครือข่ายผู้บริโภค สื่อมวลชน และผู้ด้อยโอกาสเป็นต้น
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับข้อมูลข่าวสาร ได้เกิดสิทธิเสรีภาพอย่างสูงสุดในการรับชมสื่อ ได้
อย่างอิสระ และเป็นธรรม ไม่ถูกปิดกั้นสื่อปิดกั้นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการรับรู้และเข้าถึงการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นาย ไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการติดตามประเมินผลด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นประธาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ หัวหน้าโครงการ กล่าวชี้แจงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ท่ามกลางบรรยากาศในที่ประชุม
นาย ไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงานด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) กล่าวถึงวัตถุ
ประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ ว่า กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

(กสทช) จำเป็นที่จะต้องศึกษารวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงวิเคราะห์ สรุปผลเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของกิจการในประเทศไทย ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ(Focus Group
ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอมาก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์(กตป)ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ข้อมูลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด ทางมหาวิทยาลัยบูรพา
จะรวบรวมประเมินผลวิเคราะห์และสรุปการศึกษา ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเลขาธิการ กสทช.
ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน(กตป.)จะนำรายงานผลเสนอต่อรัฐสภา เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์และบริบท
ของสื่อต่อไป นอกจากนี้แล้ว กสทช. ยังต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพพยากรบุคลากรต่างๆให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยต่อการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อประชาชน

ภาพ/ข่าว ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
แพร่.รายงาน


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *