6 ธันวาคม 2022

ข่าว/แพร่ พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาคเขต 16ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ที่ ต.วังหงส์ อ.เมืองและ ต.แม่ทราย อ.ร้อวกวาง

1 min read

ข่าว/แพร่ พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาคเขต 16ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ที่ ต.วังหงส์ อ.เมืองและ ต.แม่ทราย อ.ร้อวกวาง


วันนี้(24ธ.ค.64) ที่ หมู่ 5 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 16 ของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พร้อมด้วยนางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจที่ 16 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 1 โครงการ คือโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 5 ตำบลวังหงส์ โดยงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจำนวน 1,685,000 บาท ซึ่งเดิมนั้นมีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่สามารถส่งน้ำเข้าไปในพื้นที่ได้

จากนั้น พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ และคณะได้ลงพื้นที่บ้านหมู่ 1 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ

ดำเนินโครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งพัง พร้อมทางเดิน 2 ฝั่ง ข้างลำห้วยแม่ทราย พื้นที่ก่อสร้าง 1,480 ตารางเมตร บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย หมู่ 1 ตำบลแม่ทราย งบประมาณ 1,442,117 บาท ซึ่งโครงการนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำลอด มีแหล่งเก็บกักน้ำดิบเพื่อใช้อุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง พื้นที่การเกษตร 4,500 ไร่

พร้อมกันนี้คณะยังได้ลงพื้นที่ติดตามแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น ของตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง 1 โครงการคือ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ 4 บ้านกาศผาแพร่ กับหมู่ 9 บ้านร้องกวาง ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง งบประมาณ 9,500,000 บาท

ภาพ/ข่าว
ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
แพร่.รายงาน

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.